top of page
  • Writer's pictureAdmin

Kasangga Mo Ang Langit Tribal Video Coverage

"Federalismo para sa Katutubo"

Implementasyon ng Federalismo isinusulong ni Royal Highness King Kuluban para mabago ang kalagayan ng mga katutubo Pilipino, sundan yan dito lang sa Kasangga Mo ang Langit!92 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page